Verksamhetspolicy

”Vi skall leverera varor och tjänster med rätt kvalitet, till rätt pris med miljövänligaste teknik så att varje genomfört uppdrag blir en rekommendation till nya affärer.”

 

För att leva upp till viljeinriktningen i vår policy :

– skall vi erbjuda marknaden skurna ämnen med möjlighet till leverans inom 24 timmar,
   till konkurrenskraftiga priser och med senaste teknik från välsorterat materiellager.

 – ständigt vidareutbilda personalen vilket gör det möjligt att säkerställa kompetensen
    i verksamheten.

 – hushålla med råvaror och minimera spill.

– använda resurssnåla produktionsmetoder.

– använda bästa möjliga teknik ur miljösynpunkt vid nyinvesteringar.

– minimera energi och vatten i arbetsprocessen.

– följa lagar och förordningar och arbeta med förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar i alla processer.