Evolution 24

Med Evolution 24 har vi utvecklat ett produktionsekonomiskt koncept. Ett koncept som reducerar din kapitalbindning i lager och fasta produktionskostnader som maskiner, personal, hantering och underhåll. Gör vad du är bra på och skär bort övrig kapacitet. ”Jaga” inte arbete, utan börja producera efter behov och efterfrågan istället. Affärsidén bör vara att tjäna pengar och inte att skapa sysselsättning.

Därför ger vi dig som väljer att skära material hos oss leverans inom 24 timmar på akuta arbeten. Du köper bara det material du behöver och färdigskurna detaljer av bästa kvalitet.
Låt kapitalförstörningen och kapitalbindningen bli vårt problem istället för ditt! Bli snabb och rörlig istället för trög och orörlig i en turbulent och oförutsägbar framtid.

Här har du verktyget – Evolution 24 – leverans inom 24 timmar på dina akuta arbeten. En produktionsekonomisk bonus, utöver den vinst du får genom att tänka smartare och låta oss sköta den skärande bearbetningen.

24